Home

Redovisning företagsekonomi

Redovisning är ett område inom företagsekonomi, som syftar till att dokumentera organisationers resurshantering.Detta uppnås bland annat genom att redovisa ekonomiskt resultat samt den ekonomiska ställning som föreligger vid en given tidpunkt, bokslutsdagen.. All monetär ekonomisk verksamhet i ett modernt samhälle ska redovisas, inklusive varu- och tjänsteproduktion samt finansiell. Under kursen får du utveckla dina kunskaper inom företagsekonomi. Du får fördjupad kunskap inom extern redovisning och introduceras till revision. I kursens sista moment, C-uppsatsen, genomför du ett vetenskapligt arbete tillsammans med en annan student. Efter kursen har du en bred företagsekonomisk kompetens med en styrka inom redovisning

MOA FÅNG: november 2009

Ämne - Företagsekonomi. Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning och kalkylering Genomgång 2 i delmomentet Redovisning i Företagsekonomi Företagsekonomi III Redovisning utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom det företagsekonomiska området redovisning. Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område. För dig som är antagen HT202 Företagsekonomi - redovisning, finanisering, marknadsföring, ekonomistyrning och organisationsteori När man talar om företagsekonomi som begrepp så tar men ett ord i sin mun som på många sätt kan anses vara svårfångat

Första genomgången i delmomentet Redovisning Företagsekonomi III, redovisning: Using Accounting Research 7,5 hp Doing Accounting Research 7,5 hp Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKARED) 15 hp . Examensarbete. Examensarbetet skrivs i grupp om tre studenter (eller två i redovisning) Du kan hitta uppsatskamrat tex under metodkursen eller examensarbetets sida i Athena Redovisning ll, 7,5 hp Marknadsföring ll, 7,5 hp Finansiering ll, 7,5 hp Organisation ll, 7,5 hp. Behörighetskrav: 15 hp från Företagsekonomi I. Termin 4. Inför fjärde terminen väljer studenterna någon av programmets fem ämnesfördjupningar, men redan termin två krävs specifika kurser för att kunna välja ämnesfördjupning revision Företagsekonomi Företagsekonomi är läran om hur ett företag på bästa sätt använder företagets eller resurser för att nå uppsatta mål. Kunskaper inom företagsekonomi hjälper dig att förstå en verksamhet bättre. Studieämnen inom begreppet: redovisning; finansiering; affärsidé; finansiell ekonomi; administration; logistik.

Redovisning - Wikipedi

Mycket har hänt sedan Företagsekonomi för jurister senast kom ut, 2016. Ett antal nya IFRS-standarder har trätt i kraft och Bokföringsnämnden har gjort flera ändringar i sina allmänna råd. Det har föranlett denna nya upplaga, som i allt väsentligt beaktar rättsläget per den 1 juli 2019. Boken behandlar, liksom tidigare, redovisningsfrågor ur ett juridiskt perspektiv. Särskilt. Redovisning inte bara avspeglar företags och hela sektorers ekonomi, vilket den syftar till. Den är en del av ekonomin och kan leda till att kriser förhindras, eller i värsta fall skapas. Redovisning är nödvändig för ansvarsutkrävande av individer och institutioner, men också för att det ska vara möjligt att styra resurser inom ett företag Företagsekonomi är ett språk. När du lärt dig begreppen och förstår hur du ska använda dem - då kan du språket. redovisning ö v n i n g s t e n t o r - r e d o v i s n i n g: Tentamen som testar dina kunskaper i löpande bokföring och bokslut i kurserna företagsekonomi 2 och redovisning & beskattning

Företagsekonomi C med inriktning mot redovisning

Företagsekonomi 3 mot redovisning avslutas med en kandidatuppsats på 15 hp. Urval till denna kurs sker utifrån antal redovisade akademiska poäng i ämnet företagsekonomi, godkända fram till och med sista anmälningsdag Företagsekonomi är ett brett samhällsvetenskapligt ämne som ger dig förmåga att förstå, förklara och agera inom olika typer av organisatoriska sammanhang. redovisning. Den gemensamma nämnaren för dessa områden är att det är organisationen som står i centrum

Företagsekonomi är läran om företags hushållande med begränsade resurser. Det brukar användas som det övergripande namnet på en rad subdiscipliner relaterade till företag i en vidare bemärkelse, som även omfattar åtminstone formellt icke vinstinriktade organisationer.När det gäller den offentliga sektorn brukar man som parallellt begrepp använda förvaltningsekonomi FEKH69 Examensarbete i redovisning på kandidatnivå 15 hp. Examensarbetet i redovisning på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i redovisning. Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet Företagsekonomi är ett brett ämne. På ett övergripande plan handlar det om effektivt resursutnyttjande i och mellan företag, men även i och mellan offentliga myndigheter, kommuner och andra slags organisationer. - Redovisning och revision - Finansmarknader och finansiell ekonom

Företagsekonomi 3 - Redovisning, 30 hp Kursen består av tre delkurser och inleds med Redovisningsteori, som omfattar det teoretiska perspektivet på externredovisning. Den andra delkursen, Koncernredovisning, omfattar utformningen av årsredovisningen i olika företagsformer från enskilda.. Redovisning och bokföring är en särskild inriktning inom ekonomi och företagsekonomi. Redovisning är uppgiften då du registrerar och bokför ett företags eller en organisations ekonomiska händelser och rapporterar tillgångarna och skulderna Från redovisning till utvecklande företagsekonomi. Få kontroll över siffrorna och ge dig och ditt företag möjlighet att växa. Skatt. Betala rätt skatt, varken mer eller mindre. Liten firma eller större bolag, vi tar ett helhetsgrepp över din skatteplanering. Juridik Företagsekonomi: Extern redovisning. Sammanfattning. Behörighetskrav. Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c (Områdesbehörighet A7/7) Denna kurs ges som en del av program: Transport Management, 180 hp - Höst 2018 obligatorisk kurs

Kursnamn: Företagsekonomi 2 Kurskod: FÖRFÖR02 Studietakt: Valfri Gymnasiepoäng: 100. Behörighetskrav. Betyg i Företagsekonomi 1. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Redovisning 1. Kurslitteratur. E 2000 classic företagsekonomi 2 - Basbok Andersson J-O, Ekström C, Enqvist J, Jansson R Förlag: Liber AB. Ekonomi, redovisning och analys. (hp, HT20/21, vecka -, 50%. hp, VT20/21, vecka -, 50%.). Kursen syftar till att ge en bred introduktion till företagets ekonomi och behandlar bland annat resultat, kapital och penningflöden, produktkalkylering, intern ekonomisk styrning, löpande redovisning, årsredovisning i aktiebolag, och koncernredovisning Köp billiga böcker om Redovisning i Adlibris Bokhandel. För dig som älskar böcker! / Böcker / Ekonomi och näringsväsen / Företagsekonomi / Redovisning Filter Format. Häftad (5 115) Inbunden (2 597) Flexband (9) Danskt band (10) Pocket (184) Övrigt (59) E-bok (9) Kartonnage (2) Spiral (11) Lösblad (29) Storpocket (12). Jag publicerar artiklar och inlägg med exempel, guider och tips inom bokföring & redovisning, företagande, privatekonomi och företagsekonomi. I mina artiklar och inlägg finns sponsrade länkar till produkter och tjänster som jag anser är relevanta till artiklarnas innehåll

Ämne - Företagsekonomi - Skolverke

Examensarbete i företagsekonomi: redovisning G2E Kurs, Grundnivå, 15 hp, FÖ528G Anmälan. Välj ett tillfälle för att visa kursplan och behörighetskrav. Hittar inga aktuella utbildningstillfällen. Kontakta kursansvarig eller studievägledare om du har frågor. Kursen ger. Välkommen till redovisningsbyrån Lars Karlsson Redovisning & Företagsekonomi - din hjälp med ekonomi och löner. Aktuellt. Publicerat 17 september 2020 Förmånsbeskattad p-bot. Om en arbetsgivare betalar den anställdes parkeringsbot så blir den förmånsbeskattad.Arbetsgivaren kan välja att betala en anställds parkeringsbot Material om redovisning, revision, skatter m.fl. rättsområden. Lagar, föreskrifter, handledningar, rekommendationer, nyheter, förarbeten och rättsfall i fulltext. Företagsekonomi, Datorbaserad kalkylering och redovisning, avancerad nivå, 15 hp Eftersom modernt företagande innebär såväl kort- som långsiktigt (strategiskt) beslutsfattande avseende kunder, produkter och affärsprocesser är det viktigt att kalkylsystemen är flexibla och kan tillgodose många olika sorters informationsbehov Bokföring - från grunder till årsredovisning och analys. FEI är experter på bokföring och redovisning. Vårt kurspaket förutsätter inga förkunskaper men du kan snabbt och steg-för-steg utveckla dina färdigheter inom ämnet från nybörjare till avancerad nivå

Kursen är en del av vårt kurspaket Företagsekonomi fortsättningskurs 31-60 hp och kan inte sökas ensam. Studieavgiften för Företagsekonomi: Redovisning och finansiell analys är 10 000 SEK. Information för... Alumner Arbetsgivare Donatorer / bidragsgivare. Tjänster inom revision, redovisning, skatt samt konsultationer Severin Revision tillhandahåller tjänster inom revision, redovisning, skatt samt konsultationer inom företagsekonomi. Vårt fokus är att tillhandahålla en hög servicenivå med direktkontakt åt samtliga våra kunder. Auktoriserade revisore Proffseconomics Sweden AB (tidigare AST Consulting) grundas 2011 och erbjuder kvalificerade tjänster inom företagsekonomi, företagsregistering, bokföring, bokslut, redovisning och lönehantering från ax till limpa. Våra konsulter jobbar både inhouse och som externa konsulter hos våra kunder Bokföring och redovisning används ofta som synonymer, men det finns små skillnader som kan vara bra att känna till. Att bokföra innebär att du tar hand om de fakturor, kvitton och underlag som kommer till företaget och som verksamheten producerar, och att du registrerar dem i ett bokföringsprogram

Företagsekonomi 1: Redovisning - Bokföring och bokslut

 1. Redovisning 1, 100p. Kunskap inom redovisning är något alla inom företagens värld har nytta av. I denna kurs får du lära dig grunderna inom ämnet. Vi tar avstamp från företaget i sig och lär oss sedan allt från den dagliga bokföringen till arbetet med att upprätta ett korrekt bokslut
 2. en 2020. room Campus.
 3. Företagsekonomi för jurister: redovisning, räkenskapsanalys och kalkylering (Häftad, 2013) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 1 butiker SPARA på ditt inköp nu

Du kan också komplettera utbildningar inom t.ex. teknik och juridik med kurser i företagsekonomi. Du kan studera företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, organisation, redovisning, strategi, entreprenörskap och finans. Företagsekonomi kan både läsas som fristående kurs och inom program Detta är en grundläggande kurs i företagsekonomi som syftar till att ge studenterna en bred introduktion till företagets ekonomi. Kursen behandlar följande områden: 1. Grundläggande perspektiv 2. Produktkalkylering 3. Resultatanalys 4. Investeringskalkylering 5. Dubbel bokföring och löpande redovisning 6. Årsredovisning i aktiebolag 7 Företagsekonomi (427) Redovisning (401) Balans, värdering, årsredovisning (77) Bokföring (66) Kostnadsfrågor och intäktsfrågor (43) Samhällsvetenskap och rättsvetenskap (33) Nationalekonomi och finansväsen (26) Förvaltning (24) Sverige (23) Finansförvaltning (17) Finansväsen med finansrätt (17) Företagsorganisation.

Företagsekonomi III Redovisning, kurspaket - Stockholms

Redovisning är något som förekommer i varje bolag, vare sig litet eller stort. Detsamma gäller såväl ett enskilt bolag som en koncern. Teknik och praxis för hur redovisningen ska vara utformad har utvecklats under lång tid, men är också ett område som i stor utsträckning är lagreglerat Det här lär jag mig Syftet med kursen är att ge dig en allmän översikt över ämnet företagsekonomi. Du kommer att få kunskap och förståelse för fyra olika ämnesområden; marknadsföring, organisation, redovisning och finansiering Redovisning 2 är en kurs för dig som vill få kunskap inom redovisning. Du får bland annat lära dig bokslut, beskattning och revision i olika företagsformer. För att läsa Redovisning 2 ska du tidigare ha läst kursen Företagsekonomi 2 eller kursen Redovisning 1 Kandidatexamen med 75 högskolepoäng i företagsekonomi, varav företagsekonomi A och företagsekonomi B 60 hp eller motsvarande varav minst 7,5 hp inom ämnet redovisning och 7,5 hp inom ämnet finansiering Företagsekonomi. Bokföring. Principer för redovisning. Principen innebär att man vid redovisning i ett företag ska anta att företaget ska fortsätta finnas och fortsätta med sin verksamhet i all evighet. Det har framförallt betydelse för värderingen av tillgångar och skulder

Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning. Redovisning är en förutsättning för att såväl företag som kapitalmarknader i stort ska fungera, och därmed för den ekonomi och välfärd som vi känner. Utan fungerande kapitalförsörjning bryter samhällsekonomin samman Det här är en spännande och bred utbildning inom ekonomi, redovisning och administration för dig som vill arbeta som exempelvis ekonomiassistent, redovisningsassistent eller löneadministratör. Utbildningen ger dig alla kunskaper som krävs för att du ska kunna arbeta med ekonomiska frågor på ett företag Företagsekonomi med inriktning mot redovisning, 61-90, består av två fördjupningskurser inom området redovisning samt en kandidatuppsats om 15 hp. I Externredovisning II behandlas redovisningsteori med redovisningsprinciper samt aktuell forskning

Företagsekonomi III Redovisning utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom det företagsekonomiska området redovisning. Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område.Kursen består av Using Accounting Research 7,5 hp, Doing Accounting Research 7,5 hp och Examensarbete 15 hp. Har du inte läst företagsekonomi på. Aktuella ekonomikurser och utbildningar för dig som vill utvecklas i din yrkesroll. Bokföring, ekonomistyrning, redovisning Om redovisning. Med redovisning menas sammanställning av beslutsunderlag baserat på händelser av primär ekonomisk karaktär. Redovisningsämnet är uppdelat i den lagreglerade externa redovisningen som handlar om bokföring, bokslut och årsredovisning, och ekonomistyrning som syftar till att skapa relevant underlag för beslutsfattare i en organisation Redovisning är ett interdisciplinärt ämne med kopplingar till flera andra företagsekonomiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Ämnet har också fördelen av att det finns en tydlig praktisk koppling till i princip alla typer och storlekar av organisationer, det vill säga såväl privata, offentliga som ideella avlagt doktorsexamen inom företagsekonomi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen; visat pedagogisk skicklighet; erfarenhet av forskning och undervisning inom redovisning

Företagsekonomi II - Extern redovisning 7,5 hp. Höst 2020 Kalmar, Hel­fart, Campus 1FE626 Grund­nivå Kurs­plan Hel­fart, Campus Svenska Kalmar 31 aug, 2020 - 04 okt, 2020 15 april En del utbildningar är öppna för sen anmälan. LNU-05081 Anmäl dig Företagsekonomi I, 30 hp. Företagsekonomi är ett brett ämnesområde som omfattar en rad olika ämnen knutna till affärsverksamhet - bland annat redovisning, ekonomistyrning, marknadsföring, entreprenörskap samt ledarskap och organisationsteori. Här belyser man inte bara den ekonomiska aspekten av företagande, utan även vikt..

Kurser i företagsekonomi, redovisning, skatter och juridik. Här finns praktisk kunskap för redovisningskonsulter och löneansvariga som vill hålla sig uppdaterade Budgetering Ekonomi för icke-ekonomer Ekonomistyrning Ekonomiutbildning-Grund Finans / analys Företagsekonomi Kredit Lön / skatt / moms Redovisning / bokföring Reportage Bättre kvalitet och billigare i längde Tjänster inom redovisning och företagsekonomi i Stockholm. Våra erfarna auktoriserade redovisningskonsulter hjälper små och stora företag med löpande redovisning, det vill säga den dagliga bokföringen. Vi hjälper också våra kunder med att förbereda bokslut, årsredovisning, momsdeklarationer och arbetsgivardeklarationer Läs kursen Redovisning 1 i klassrum eller på distans på Åsö vuxengymnasium. Ta ett steg mot en ny karriär eller komplettera din gymnasieutbildning. Behöriga lärare och undervisning med ditt lärande i fokus. I kursen Redovisning 1 utvecklar du grundläggande färdigheter i bokföring, lagar och årsbokslut

Företagsekonomi - redovisning, finanisering

 1. I företagsekonomiämnet ingår ämnen som marknadsföring, logistik, ekonomistyrning, redovisning, finansiering, organisationsteori, entreprenörskap och ledarskap.. Företagsekonomi ett stort ämne med många studenter och kurser på grund- och avancerad nivå. Men det är även ett stort ämne inom forskning med ett brett fält av frågor att studera
 2. Företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning fördjupar dina kunskaper inom redovisning, ekonomistyrning och hållbarhetsarbete. Företagsekonomi, specialisering marknadsföring fördjupar dina kunskaper om digitala strategier, relationen mellan människor och företag samt hur kunder och marknader fungerar och kan påverkas
 3. Företagsekonomi III, Redovisning, Management och Marknadsföring: 120 hp inklusive 45 hp från Företagsekonomi I och II. Företagsekonomi III, Finansiering: 120 hp inklusive 45 hp från FEK I och II inklusive 15 hp finansiering och 15 hp i statistik. Se länk till anmälan under respektive inriktning
 4. Ekonomprogrammet med inriktning redovisning och revision ger dig en bra grund för att kunna arbeta med många olika typer av uppdrag så som revisor, redovisningskonsult, redovisningsekonom eller controller inom både privat och offentlig verksamhet
 5. Vi söker 1-5 amanuenser till kursmodulerna Räkenskapsanalys och värdering (modul 2), Extern redovisning (modul 3) och Ekonomistyrning (modul 4). Kursmodulerna ingår i Företagsekonomi B respektive Företagsekonomi A. Välkommen med din ansökan senast 2020-09-21
Bokföring 1 - YouTube

Företagsekonomi 1: Redovisning - Bokföringens grunder

Video: Antagen, FEK III - Företagsekonomiska institutione

Kandidatprogram i företagsekonomi - Stockholms universite

Redovisningen inom företagsekonomi handlar till stora delar om hur ett företag gör med sina resurser. Ofta så läggs en redovisning ut på vad man kallar för en revision. Detta fungerar så att en revisor ser över redovisningen och som då i sin tur har en åsikt om redovisningen ger den bilden av vad som framgår av siffrorna Allt om redovisning. Redovisning är en del inom området företagsekonomi och redovisning används för att dokumentera ett företags alla ekonomiska affärstransaktioner. Bokföring och redovisningen fungerar som så att man genom olika system registrerar alla affärshändelser och för in dokumentationen enligt gängse rutiner så att alla affärstransaktioner kan spåras i efterhand Företagsekonomi, Internationell redovisning och redovisningsval, avancerad nivå, 7,5 hp För att kunna identifiera och analysera aktuella redovisningsproblem behandlar kursen redovisningens utveckling, likheter och skillnader ur ett nationellt och internationellt perspektiv

Företagsekonomi. Ordlista som förklarar ekonomisk termer

Formler - Redovisning, Företagsekonomi A. Universitet. Uppsala Universitet. Kurs. Företagsekonomi A (71130) Läsår. 2018/2019. Användbart? 5 0. Dela. Kommentarer. Vänligen logga in eller registrera dig för att posta kommentarer. Relaterade dokument Här är en personlig redovisningsbyrå! Vill du ha hjälp att starta, driva och administrera företagsekonomin på ett personligt sätt där ekonomifunktionen och redovisningen sitter ihop Redovisning 3.1 0 23 februari 2016 @ 09:19 Läs mer >>. 1a. De tillfredsställer kunderas tydliga sekundära behov genom att komma med lösningen till problem som tidigare förföljt dem under en långperiod. Produkten erbjuder trygghet genom mindre underhållskostnader och sparad tid. Färgen är också miljögodkänd vilket tillfredsställer kundens moraliska behov samt bringar status till. Företagsekonomi är den huvudinriktning som är vanligast bland ekonomstudenter, mellan 85-90 % har valt företagsekonomi som huvudämne de senaste åren. Det finns många inriktningar inom företagssekonomin och den vanligaste inriktningen är redovisning

Företagsekonomi för jurister : redovisning

Företagsekonomi 2 Behöver du utveckla dina kunskaper i företagsekonomi? I den här kursen får du möjlighet att gå djupare in i redovisning och marknadsföring och du får lära dig mer avancerade kalkyler för företagets styrning. Du kanske redan har ett företag? Känner du till de lagar och bestämmelser som styr företagets verksamhet Företagsekonomi är för dig som vill förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas. Ämnet utgörs av fyra delområden: organisation och ledarskap, marknadsföring, redovisning och finansiering. Inom ämnet får du studera både privata och offentliga verksamheter. Företag fyller en viktig funktion i vårt samhälle

Du kan läsa kursen i klassrum eller på distans. När du läser kursen på distans studerar du via vår digitala lärplattform och är på plats i skolan vid redovisningar, delprov och slutprov. Ansök här. Företagsekonomi 1, 100 poäng Kursfakta. Kurskod: FÖRFÖR01 Poäng: 100 Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande Kurslängd: 10 vecko Företagsekonomi 2; Redovisning 2 (behörighetsgivande kurs finns) Saknar du förkunskaper? Saknar du de listade förkunskaperna kan du ändå vara behörig om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt, till exempel genom arbetserfarenhet, kvällskurser eller annan eftergymnasial utbildning. Läs mer om förkunskarav och. Publicerat 11 juni 2020 Semester 2020. Nyligen öppnades möjligheten för inrikes resor under sommaren. När nyheten lanserades att reseråden nu lättas i Sverige från och med den 13 juni blev bokningssajter överbelastade, så det var välkomna nyheter.Årets sommar kommer ändå att bli annorlunda mot vad vi är vana vid Ekonomgruppen i Falköping hjälper dig med bokslut, deklaration, redovisning, skattefrågor, försäkringar, företagsekonomi och löneadministration Redovisning. Själv är sällan bästa dräng. Företagsekonomi är reglerad av lagar och förordningar och det juridiska är ofta snårigt och svårt att greppa. Vi är en auktoriserad redovisningskonsult som har stenkoll på nuvarande och kommande regler

Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning Lunds

Företagsekonomi 1 (100 poäng) Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen redovisning 1. Företagsekonomi 2 (100 poäng) som bygger på kursen företagsekonomi 1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen redovisning 1. Företagsekonomi - specialisering (100 poäng - Redovisning och styrning - Marknadsföring - Service Management. Kandidatexamen med huvudområde Företagsekonomi eller motsvarande samt minst 30 hp Företagsekonomi på A1N-nivå eller högre. Kursen ingår i följande program. Masterprogram i marknadsföring: Master (läses år 2) Masterprogram i redovisning och styrning: Master (läses. Redovisning 1 är en kurs för dig som vill få grundläggande kunskap inom redovisning. Du får bland annat lära dig lagar och bestämmelser som styr företagens redovisning. Du lär dig också bokslut, årsredovisning och enkel räkenskapsanalys samt revisionens funktion i en verksamhet

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment Kursen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper inom företagsekonomi med särskild inriktning mot extern redovisning samt att ge en introduktion till revision. Kursen består av tre delkurser med relevans för inriktningen varav en hanterar ett självständigt arbete (kandidatuppsats) på 15 högskolepoäng i företagsekonomi med. Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning (FEKH60) Uppladdad av. Albin Johansson. Läsår. 2019/2020. Användbart? 0 0. Dela. Kommentarer. Vänligen logga in eller registrera dig för att posta kommentarer. Relaterade dokument

Redovisningskonsult i Örnsköldsvik och Uppsala - CS Bokföring

Tentabank med övningstentor, extentor, gamla prov och

Nacka Revision & Redovisning erbjuder kostnadseffektiva samt prisvärda tjänster inom revision, redovisning och rådgivning i företagsekonomi och skatt.Vi arbetar med ett stort personligt engagemang och en nära relation till våra kunder. Med kunskap och lång erfarenhet kan vi erbjuda våra kunder konkret rådgivning Företagsekonomi (30 poäng) Handelsrätt (30 poäng) Löpande redovisning (40 poäng) Årsredovisning (20 poäng) Lärande i arbete 1 (45 poäng) Lärande i arbete 2 (55 poäng) Examensarbete (30 poäng) Ladda ner Utbildning- och kursinformation (, 148 kB

Företagsekonomi 3 - Redovisning, 30 hp - Linköpings

Universitetsadjunkt företagsekonomi, redovisning. Högskolan i och program samt inom ramen för Högskolans uppdragsutbildning.Praktisk och yrkesmässig erfarenhet relaterat till redovisning och affärssystem är meriterande.I anställningen ingår även administrativa arbetsuppgifter och även forskning kan komma att ingå.Undervisning. Företagsekonomi är ett brett ämne som innehåller betydligt mer: Organisationsfrågor, marknadsföring och strategival är några exempel. Detta faktum är tydligt i kursplanen, där sambanden mellan företagsekonomins olika delar betonas Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor

Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom företagsekonomi Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 199 kr och snabb leverans. | Adlibri Företagsekonomi med inriktning mot redovisning, 61-90, består av två fördjupningskurser inom området redovisning samt en kandidatuppsats om 15 hp. I externredovisning betonas redovisningsteori med redovisnings­prin­ciper, standards och normeringsprocesser samt koncernredovisning och inter­nationella aspek­ter på redovisning Vi utbildar inom ämnena företagsekonomi, handelsrätt och entreprenörskap. Du kan läsa nybörjarkurser och kandidatprogram samt marknadsföring, redovisning och finansiering, organisation och ledarskap, entreprenörskap samt handelsrätt. Vår forskning. Uppdragsutbildning Alumn Är du tidigare student hos oss på Företagsekonomiska. 2019, Häftad. Köp boken Företagsekonomi för jurister : redovisning, räkenskapsanalys och kalkylering hos oss Välkommen att kontakta oss för redovisning i Stockholm - vi kan göra din vardag som företagare enklare. Välkommen. Vi hjälper ditt företag att nå ännu större framgångar! Med hjälp av skräddarsydda redovisningslösningar får du tid att ägna dig åt kärnverksamheten. Låt oss bli din partner för en bättre företagsekonomi

Magisterprogrammet i företagsekonomi - Mälardalens högskola

Forskningsmetoder i företagsekonomi och redovisning (REMERED) Kursbeskrivning Kursen behandlar företagsekonomiska forskningsansatser och undersökningsmetoder, litteraturstudier, tillämpning av teorier och begrepp, samt granskning av företagsekonomisk forskning inom redovisning Två doktorander i företagsekonomi, inriktning redovisning. Publiceringsdatum: 2020-11-04. Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda Amanuens i företagsekonomi, inriktning redovisning. Amanuens i företagsekonomi, inriktning redovisning. Stockholms universitet. Den sökande ska vara antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå inom företagsekonomi. De bedömningsgrunder som tillämpas vid urvalet är den sökandes egna studieprestationer,. Redovisning är en förutsättning för att såväl företag som kapitalmarknader i stort ska fungera, och därmed för den Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning | Lunds universitet Hoppa till huvudinnehål Kurser i bokföring och ekonomisk redovisning. Vi har bokföringskurser på både nybörjarnivå och mer avancerad nivå. Vi har kurserna för dig som vill få ny kunskap, oavsett om det är för privat bruk, för det egna företaget eller för arbetet

 • Pop och rockhistoria.
 • Kvm pris torpargrund.
 • Триколор техподдержка.
 • Golden sand.
 • Klöver lila.
 • Bootstrap 4 tutorial.
 • Resa till baku.
 • Sannolikhet tärning flera kast.
 • 2 zimmer wohnung karlsruhe kaufen.
 • Ingen tv ström.
 • C more abonnemang pris.
 • Möbelmässan älvsjö 2018.
 • Kedja till husqvarna 435.
 • Bamberg öl.
 • Retail innovation.
 • Praktiska tips vid separation.
 • Hemma från jobbet förkylning.
 • Jetski för barn.
 • Pizza don.
 • Skåne 2018.
 • Slamsugning göteborg.
 • Uppspelsövning fotboll.
 • Sveriges bästa och sämsta grundskolor 2017.
 • Stüwe paderborn galerie.
 • Iktyolog kryssord.
 • Jobb betyg.
 • Mora cera.
 • Iveco återförsäljare sverige.
 • Brunch grand hotel stockholm.
 • Bankkauffrau lohn schweiz.
 • Lejonkort rabatt.
 • Passiv rökning dödsfall.
 • Elo ranking.
 • Vem ärver syskon utan barn.
 • Basmotor.
 • Access databas exempel.
 • Usa vs deutschland leben.
 • Instagram tipps und tricks.
 • Yazidi girl.
 • God natt ramsa.
 • Nespresso maskin.