Home

Yngre nysvenska text

Textförståelseövningar - Jyväskylän yliopist

Yngre nysvenska (1732—nutid) På 1730-talet kom två verk som fick så stor betydelse språkligt sett (men även på annat sätt) att man brukar räkna den yngre nysvenska perioden från och med dem. Det ena var Olof von Dalins veckotidskrift Den svenska Argus (1732) och det andra var Sveriges Rikes Lag (1736) Yngre Nysvenska Människors strävanden under 1600- och 1700-talet för att få det svenska språket mer enhetligt bar nu frukt. En ny och ledigare skrivstol ersatte den tunga gamla. Den yngre nysvenska perioden började under 1730-talet. Intresset att utveckla och kultivera språket var starkt under 1700-talet

1732 kan man tala om en ny språkvariant: yngre nysvenska. Strindberg sätter sin personliga prägel på texten, han kryddar sin text med inslag av stor kreativitet och formuleringsglädje starkt präglad av en språklig experimentlusta Yngre nysvenska: år 1732-1900. Utgivningen av Olof von Dalins tidskrift Then swänska Argus brukar få markera inledningen på yngre nysvenska. Tidskriften Argus (1732-1734) betydde mycket för att skapa en lite vardagligare svensk prosastil. Andra viktiga händelser Svenskans epoker Runsvenskan ca 800-1225 Fornsvenskan ca 1225-1526 (klassisk fornsvenska till 1375, yngre fornsvenska från 1375) Äldre nysvenska 1526-1732 Yngre nysvenska 1732- 1900 Nu svenska - nu Vi tror inte att årtalen har varit en omedelbar och omvälvande förändring för alla i landet Texter på fornsvenska Dessa texter, som omfattar mer än en miljon löpande ord, är lagrade och tillgängliga inom ramen för projektet Källtext. Notera att ingen av texterna för närvarande är tillräckligt korrekt för att kunna användas som källa för citat o.s.v. Trots detta kan de -- med stor varsamhet -- användas för flera statistiskt orienterade bearbetningar

Yngre nysvenska var det svenska språket som man pratade och som utvecklades under en period som började 1732 och slutade 1879, eller till stavningsreformen(=regler för stavning) år 1906. Därefter tar nysvenskan över. Under Yngre nysvenska perioden genomgick det språk som under den Äldre nysvenska perioden blivit ett riksspråk Språket vi använder i dagens samhälle kallas för nusvenska. Nusvenskan uppstod i början av 1900-talet men har utvecklats väldigt mycket fram till idag. En stor orsak till utvecklingen var den..

Nysvenska - Svensk språkhistori

Yngre nysvenska 1732 - 1900 ungsprakhistori

Re: Yngre nysvenska! Språket innehåller härlighet och frid känner man när man läser texten. Dom utgör en tro på en dold inneboende vittnesbörd som gör läsaren glad till sinnes Yngre nysvenska var det svenska språk som talades och utvecklades under en period som börjar 1732 och vars slutdatum kan sättas till antingen utgivandet av Röda rummet 1879 eller till stavningsreformen 1906, varefter nusvenskan tar över. 32 relationer Runsvenska är ett språk, eller en första period i det svenska språkets historia.Perioden inleds ca 800, då urnordiskan genomgått stora förändringar, och täcker den resterande tiden i Sverige när folkspråket endast skrevs med runor, varav namnet. [1]Runstenar slutade resas omkring år 1100, men runorna fortsatte användas. [2].

Yngre nysvenska - LTR Dat

Yngre nysvenska, 1732 - ca 1900. Det här är en textwidget som gör att du kan lägga till text eller HTML i din sidopanel. Du kan använda en textwidget för att visa text, länkar, bilder, HTML eller en kombination av dessa. Redigera dem i widgetavsnittet i Anpassa Yngre nysvenska 9 a 1. YNGRE NYSVENSKA Av: Alma, Wilma, Philip, Tolunay, Tilda 2. Mellan vilka årtal- varför? 1732 startade en ung man som hette Olof Dalin en veckotidskrift - Den svenska Argus Tack vare denna tidning inleddes ett modernare sätt att skriva. Han slog vakt om svenskan och han skrev inte för de lärda utan för en bredare läsekrets Hans tidskrif Äldre nysvenska Ju närmare nysvenska vi kommer. Ju mer märker vi att tyskans påverkan minskar. Vi tror att det beror delvis på att kontakten med tyskan minskat preci Äldre nysvenska (1526-1732) I slutet av 1400-talet kom boktryckarkonsten till Sverige. Förr var alla böcker skrivna för hand, men nu hade en tysk man som hette Johann Gutenberg kommit på ett mycket snabbare sätt! Hans uppfinning funkade så att han skapade små metallbitar med bokstäver, som han kunde sätta ihop och sedan trycka hela sido Yngre nysvenska Man införde en ny kyrkolag 1686. Den sa, att prästerna i varje socken skulle se till att alla barn fick läsundervisning. Detta ledde till en drastisk ökning i mängden läs- och skrivkunniga i början av 1700-talet. Gustav III grundar svenska akademin år 1786 och denna får til

Play this game to review Other. Varför var svenskarna läs och skrivkunniga på denna tiden Yngre nysvenska9b 1. Yngre Nysvenska 1732-1900 2. När? Varför? -År 1732 är utgångspunkten för en ny period. - Språkvetaren Olof Dahlin gillade inte de franska orden så han skrev om dem så att de blev svenska ord. Han gav ut sin veckotidskrift Then svenska Argus 1732 och det var då Yngre Nysvenskan startade Nysvenska ordföljd. Äldre nysvenska 1526 - 1732. År 1526 startade ytterligare en språkhistorisk tidsperiod, nysvenskan.Den pågick ända fram till år 1906, men delas upp i två mindre delar, äldre och yngre nysvenskan ordföljd - betydelser och användning av ordet Yngre nysvenska - en övning gjord av Agent_Pinne på Glosor.eu

Yngre nysvenskan 1732 - 1900 Svenska språkets histori

Äldre nysvenska (1526- 1732) Yngre nysvenska (1732- 1900) Nusvenska(1900- ) Äldre nysvenska (1526- 1732) Bibeln översattes I denna tid kom två viktiga böcker att bli översatta till svenska, Nya testamentet från 1526 och Gustav Vasas bibel från 1541 Polisen hämtade Ted Gärdestad när han var psykiskt sjuk - Malou Efter tio (TV4) - Duration: 9:50. Malou Efter Tio 225,241 view Recorded with http://screencast-o-matic.co

Yngre nysvenska 9 a

Yngre nysvenska (1732-1900) - Uppslagsverk - NE

Yngre nysvenska var det svenska språk som talades och utvecklades under en period som börjar 1732 och vars slutdatum kan sättas till antingen utgivandet av Röda rummet 1879 eller till stavningsreformen 1906, varefter nusvenskan tar över. 32 relationer Äldre nysvenska Den nysvenska perioden började år 1526, samma år som det nya testamentet kom ut på svenska Yngre fornsvenska ca 1375 - 1526 Äldre nysvenska 1526 - 1732 (Dahlin, Argus) Yngre nysvenska 1732 - . 2 Källor Urnordiska talades i. Nysvenska perioden delas upp i äldre nysvenska (år 1526-1732) och yngre nysvenska (år 1732-1879). år 1526 översattes nya testamentet till svenska och ett tag efteråt kom hela bibeln kallad Gustav Vasas bibel, på svenska. eftersom boktryckarkonsten hade nått Sverige redan på 1400-talet kunde den nya bibelöversättningen få stor spridning.då det inte fanns några tydlig

Yngre nysvenska. Yngre nysvenska - Wikipedia. Sparad av Kittie. Pinners älskar även dessa idéer. Nysvenska Äldre nysvenskan sträcker sig från 1526 till 1732, och yngre nysvenskan pågår från 1732 till 1906. År 1526 var ett historiskt årtal i Sverige, då Nya testamentet översattes till svenska, och femton år senare så översattes hela bibeln till svenska tack vare Gustav Vasa. 2000 exemplar av den svenska versionen av bibeln trycktes och släpptes ett exempel till alla kyrkor i.

Svensk språkhistoria - Skolbo

Vilken period räknas som yngre nysvenska? 1732-1906. Vilken text inleder den yngre nysvenskan? Then Swänska Argus. Vad hände under den svenska stavningsreformen 1906? Stavningen med v och t förenklades. Vad bidrog masskommunikationen med radio och tv till? Att språket blev mer likt i Sverige Äldre nysvenska var svenskan som användes på 15- och 1600talen. Yngre nysvenskan användes på 17- och 1800talen. Lite grovt. Det finns många skillnader, framför allt så kan man, återigen lite grovt, säga att före äldre nysvenskans tid fanns varken stavningsregler eller grammatiska regler, men det börjades en diskussion iom boktryckarkonstens intåg och översättningen av bibeln. Man kan ofta se vilka bokstäver som var vilka i en text från den här tid, men det fanns fortfarande vissa saker som skiljer sig mellan nu och då. Ett t.ex är bokstaven Þ, den uttalas som engelskans th. Man införde vokaler i många ord för att göra ordet lättare att uttala. Yngre fornsvenska 1375-1526: Denna period var mellan 1375. Äldre nysvenska är en epokindelning för det språk som talades och skrevs i Sverige från 1526 till 1732. Denna tidsindelning har satts av det Nya Testamentet som utkom på svenska 1526 och det första numret av Olof von Dalins Then Swänska Argus som utkom 1732. Den äldre nysvenskan hade en klar uppdelning mellan ett formellt kyrkligt språk och vardagsspråket

Svensk Språkhistoria - Mimers Brun

Yngre fornsvenska texter. The Old Swedish cardinal numbers are as follows.[10] Numbers from one to four decline in the nominative, genitive, dative and accusative cases and in all three genders (masculine, feminine and neuter); here the nominative forms are given Publicerad 1732 - Nysvenska (Yngre) Ingen lärer kunna neka, at ju sådane Skriffter hafwa stor nytta med sig, som, på ett angenämt och Rent personligen har jag svårt att förstå texten Then Swänska Argus, då flera ord är helt främmande för mig,. Yngre fornsvenska är den svenska som talades under perioden omkring 1375-1526.Det är en tid av stora språkliga förändringar i ett tidigare relativt stabilt språk. År 1526 trycks Nya Testamentet på svenska vilket utgör startpunkten för den Äldre Nysvenskan och slutet på den yngre fornsvenska tiden.. Den yngre fornsvenskan har traditionellt nedvärderats i jämförelse med Klassisk. Äldre nysvenska → Yngre nysvenska = Then Swänska Argus. Protest mot det utländska inflytandet på det svenska språket. Språket blir enklare och rakare. Stavningen närmar sig uttalet. Blir ett vetenskapsspråk och byter tecken snitt från frakturstil till antikva. Fler låneord och flera nya ord. 173 Svenska: ·det svenska språket såsom det såg ut omkring mellan 1520-talet och 1850-talet Hyponymer: äldre nysvenska (1520-1730), yngre nysvenska (1730-1850) Besläktade ord: nysvensk Jämför: fornsvenska, nusvensk

Wikipedia's Yngre nysvenska as translated by GramTrans. Nedenstående er en automatisk oversættelse af artiklen Yngre nysvenska fra den svenske Wikipedia, udført af GramTrans den 2017-03-26 19:05:02. Eventuelle ændringer i den svenske original vil blive fanget igennem regelmæssige genoversættelser Yngre fornsvenska 1375 Yngre fornsvenska - Wikipedi . Yngre fornsvenska är den svenska som talades under perioden omkring 1375-1526.Det är en tid av stora språkliga förändringar i ett tidigare relativt stabilt språk. År 1526 trycktes Nya Testamentet på svenska, vilket utgör startpunkten för den äldre nysvenskan och slutet på den yngre fornsvenska tiden Old Swedish (Modern Swedish. Äldre fornsvenska är en nyare mindre värdeladdad beteckning som blivit vanligare då man gått ifrån synsättet att den äldre fornsvenskan skulle vara bättre än den yngre. Klassisk fornsvenskas bakre gräns utgörs av den äldsta texten skriven med latinska bokstäver, en bit av Äldre Västgötalagen som daterats till ungefär 1225

2015 (Swedish) Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE credits Student thesis Abstract [sv] Uppsatsen behandlar konstruktionsmönster vid de bitransitiva verben sända och giva i äldre forn­svenska, yngre fornsvenska och äldre nysvenska. I uppsatsen undersöks dels för­del­ningen mellan de fyra konstruktionsalternativen DAT-ACK, ACK-DAT, PP.

Yngre nysvenska 1732 – 1900 | ungsprakhistoriaPPT - Svensk språkhistoria PowerPoint Presentation - IDPPT - S vensk språkhistoria PowerPoint Presentation, free

Språkhistoria - www

 1. Kort svensk språkhistoria - Svenska språke
 2. Svenska språkets utveckling - Mimers Brun
 3. Källtexts hemsida - Språkbanken Text
 4. Sammanfattning Josefine Werne
 5. Nusvenska - Svensk språkhistori
 6. Äldre nysvenska 1526 - 1732 Svenska språkets histori
 7. Yngre nysvenska - Rilpedi
 • Barnmorskemottagning östermalm.
 • Författare namn.
 • Kursdoktorn.
 • Bäckahästen unnaryd.
 • Abba heute 2017.
 • Ets volvo v70 2000.
 • The avengers age of ultron dreamfilm.
 • Halloween moon terraria.
 • The silly song.
 • Vad är en patriark.
 • Mff support twitter.
 • Var i sverige ska man bo.
 • Horn of africa wiki.
 • Trilece tarifi oktay usta.
 • Vst key detection.
 • Ostseewelle gewinnspiel.
 • Sture lindgren.
 • Monarch of the seas.
 • Canvastavlor för målning.
 • Byta batteri vw passat nyckel 2015.
 • Antikonception synonym.
 • Begagnade bilar prislista.
 • Plastmattor rea.
 • Inpakwerk thuis per direct.
 • Klara privata grundskola kungsholmen.
 • Wie wird man personalberater.
 • Ludwigsfelder straße 168 münchen.
 • Pensionärsintyg.
 • Wo wohnt roland kaiser.
 • Karolinska institutet ranking 2017.
 • Bergsjön kommun.
 • Italienisches restaurant lechenich.
 • Ainaziz.
 • Nektarin engelska.
 • Äta för mycket frön.
 • Grüneis partnervermittlung.
 • Wie hoch sind die mieten in polen.
 • Köpa camaro.
 • Iransk stad ab.
 • Homoseksüel ne demek.
 • Batman unveiled.